Hier kun jij je foto vinden.

De foto’s mogen niet  automatisch geplaatst worden i.v.m. de AVG.  Wil je wel je foto geplaatst hebben dan heb ik expliciete toestemming nodig. Zie onderstaande tekst.

De toestemming kan worden gegeven via https://spijkerit.nl/avg-toestemming/

 

Voorwaarden toestemming
Indien toestemming van de betrokkene wordt gevraagd, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • vooraf wordt vastgesteld of toestemming de juiste wettelijke basis voor de gegevensverwerking is,
  • de toestemming dient op een duidelijke manier verkregen te worden, er wordt een positieve actie aan de betrokkene gevraagd voor het geven van toestemming (de zogenaamde ‘opt-in’); er mag dus geen gebruikgemaakt worden van vooraf aangevinkte vakjes (de zogenaamde default-instelling),
  • indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger, zoals ouders, noodzakelijk,
  • er moet een privacyverklaring of privacybeleid zijn waarin alle relevante informatie ten behoeve van de gegevensverwerking wordt gegeven,
  • indien er op hetzelfde moment toestemming wordt gevraagd voor verschillende doeleinden, wordt er voor elk doeleinde afzonderlijk toestemming gevraagd (bijvoorbeeld bij diverse vormen van cookies op websites),
  • gewaarborgd wordt dat betrokkenen weten dat zij kunnen weigeren om toestemming te geven zonder dat dit negatieve gevolgen voor hen heeft. Het mag ook geen voorwaarde zijn voor een bepaalde dienst. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in arbeidsrelaties ten aanzien van jouw werknemers.

Foto’s kinderen

Bij kinderen onder de leeftijd van 16 jaar geldt dat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming moeten geven voor het plaatsten van foto’s of andere persoonsgegevens, bijvoorbeeld op social media of (bedrijfs)websites. De gebruiker moet aan kunnen tonen dat de betreffende toestemming is verkregen.

De genomen foto’s worden  gebruikt op https://spijkerit.nl/beertje voor het weergeven van de bezoeken aan onze beer.Foto’s worden niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden

Veel plezier bij het vinden van meer beren.

Wil jij je foto verwijderd hebben stuur dan even een berichtje via het AVG Verklaring formulier onder vermelding van datum en tijd.

Hier staat een korte omschrijving van de werking. Beer Knop

    Klik hier voor alle foto’s

    Leave a Comment